zona soci@s

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'IL·LUSTRADORS DE VALÈNCIA

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D´IL·LUSTRADORS DE VALÈNCIA

del 02 fins al 13 de setembre de 2016

Crida a projecte imatge corporativa 'Marina de València'. Consorci Valencia 2007.

Consorci Valencia 2007, amb el suport dels col·lectius APIV, ADCV i ComunitAD, organitza una convocatòria a professionals del disseny, il·lustració i publicitat per a l'encàrrec de treball consistent en la realització de la imatge corporativa de la Marina de València.

Per a açò llança una “Crida a projecte” que permetrà la selecció del professional que realitzarà aquest encàrrec.

El pressupost per al seu desenvolupament és de 3.500 eur. +IVA.

Les persones interessades a participar hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a açò han d'enviar un email a: info@marinavalencia.com indicant en l'assumpte “crida a projecte imatge La Marina de València”. En aquest email s'han d'incloure els següents arxius en pdf separats:

– “Carta de motivació”. La carta de motivació és un document on s'ha d'expressar breument la capacitat del/de l'aspirant per a desenvolupar el treball, visió del projecte i objectius a aconseguir. No es tracta de definir com es va a fer, ni de presentar una proposta. El Comitè de Selecció utilitzarà aquest text com a informació de suport i reforç per a la valoració dels estudis/professionals que presenten la seua candidatura.

– Porfoli o book de treballs. Document que arreplegue fins a 10 treballs específics realitzats pel dissenyador o il·lustrador, en la mesura del possible, que estiguen relacionats amb el tema d'aquest encàrrec.

– Curriculum personal o acreditació professional similar de l'empresa.

El Comitè de Selecció estarà compost per professionals membres dels col·lectius de la APIV, ADCV, ComunitAD, i Ramón Marrades, director estratègic del Consorci València 2007. Actuarà, amb veu però sense vot, Vicent Llorens, director gerent del Consorci València 2007.

Termini límit enviament candidatures: 13 de Setembre de 2016.

Bases completes de la convocatòria (castellà) http://bit.ly/2ceAmmG

Per a informació sobre les noves línies estratègiques de la Marina de València, es pot consultar el document adjunt, ací (valencià) http://bit.ly/2bORMVP

L'Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV) des de la seua refundació en 1997, representa, gestiona, fomenta i defensa els interessos comuns del gremi professional d'Il·lustradors, a més de promoure i dignificar aquesta professió d'Il·lustrador. És un lloc de trobada per a tot aquell interessat i interessada en la il·lustració.

Localiza APIV en Google Maps ©Lacomunicación
Comunicación y marketing online